Olika rasgrupper

10 olika rasgrupper

Det finns 10 olika rasgrupper. Alla grupper har olika förutsättningar och är framavlade för olika saker. Här listar vi alla olika rasgrupper, och berättar lite om dem.

Grupp 1 – vall- boskaps- och herdehundar.

Grupp 1 - vall- boskaps- och herdehundar.
Grupp 1: vall- boskaps- och herdehundar.

Hundar i grupp 1 användes ursprungligen för att vakta eller valla  boskap, t.ex. får eller kor. Idag används vissa av raserna fortfarande till sina ursprungliga uppgifter. Vissa används som brukshundar, bland annat inom militär och polis, eller som tävlingshundar inom olika sporter. Det finns också vissa raser i gruppen som enbart används som aktiva sällskapshundar.

Kännetecken: Raser i grupp 1 är ofta lättlärda, smarta och arbetsvilliga. De kräver dock ofta mycket stimulans, både fysiskt i form av motion, men också genom mental aktivering.


Grupp 2 – Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Grupp 2: Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar
Grupp 2: Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Grupp 2 är en lite brokig skara, det finns hundar med olika syften i denna grupp. Många har traditionellt använts som vakthundar, men vissa raser är numera brukshundar eller sällskapshundar.

Kännetecken: Det finns många olika typer av raser i denna grupp, så det är svårt att sätta generella kännetecken. Vissa raser som är utpräglade vakthundar kan vara lite skarpa och reserverade, speciellt mot främlingar. De hundar som används som brukshundar brukar oftast vara energiska och arbetsvilliga.


Grupp 3 – Terrier

Grupp 3: Terrier
Grupp 3: Terrier

Grupp 3 består av terriers. Många av terrier-raserna har ursprung som jakt- eller kamphundar. Idag används de flesta enbart som sällskapshundar, men vissa terriers avlas fortfarande för jakt.

Kännetecken: Många terrier-raser som avlats för sällskap är pigga, trevliga och vänliga individer. Alla känner väl dock igen uttrycket “ettrig som en terrier” – dessa raser brukar ha mycket energi. Det är inte heller ovanligt att terriers kan vara lite egensinniga. Vissa raser, speciellt de som avlats för jakt, kan ha stort viltintresse och ibland vara svåra att ha lösa om man inte tränar mycket.


Grupp 4 – Taxar

Grupp 4: Taxar
Grupp 4: Taxar

Grupp 4 består enbart av taxar. Taxen finns i tre olika storlekar (tax, dvärgtax och kanintax, där kanintaxen är minst) samt i tre olika hårlag (korthårig, strävhårig och långhårig). Totalt finns det alltså 9 olika varianter av tax.

Kännetecken: Taxen har till stor del avlats för jakt. Vissa linjer är avlade enbart för sällskap, men många taxar är intresserade av vilt. Det är därför viktigt att träna mycket på inkallning, ifall taxen ska vara lös.


Grupp 5 – Spetsar och raser av urhundstyp

Grupp 5: Spetsar och raser av urhundstyp
Grupp 5: Spetsar och raser av urhundstyp

Grupp 5 består av spetsar och urhundar. I gruppen finns många olika jaktraser, men även raser som används som slädhundar och hundar av urhundstyp. Urhundsraserna är mycket lika de första hundarna som domesticerades av människan.

Kännetecken: Gemensamt för gruppen är att dessa raser väldigt ofta behöver mycket motion och träning. De kan ibland vara svåra att ha lösa på grund av viltintresse. De är ofta självständiga och kan upplevas som svåra att uppfostra.


Grupp 6 – Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Olika rasgrupper. Grupp 6: Drivande hundar samt sök- och spårhundar
Grupp 6: Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Grupp 6 består nästan enbart av utpräglade jakthundar. Väldigt få av raserna används enbart som sällskapshundar, även om det finns undantag (t.ex. dalmatinern).

Kännetecken: Många raser i grupp 6 används uteslutande till jakt, vilket innebär att de ofta har stort intresse för vilt. De flesta raser i gruppen upplevs som självständiga, och kan behöva extra träning för att t.ex. kunna gå lösa.


Grupp 7 – Stående fågelhundar

Grupp 7: Stående fågelhundar
Grupp 7: Stående fågelhundar

Grupp 7 består av stående fågelhundar. Dessa hundar har ursprungligen använts som jakthundar, då för att markera för jägaren var fåglarna finns. Många av raserna används idag även som sällskapshundar.

Kännetecken: Även om raserna i grupp 7 är vanliga som sällskapshundar, är det viktigt att komma ihåg att de avlats fram för jakt. Det innebär att de ofta kräver mycket stimulans, i form av motion och aktivering.


Grupp 8 – Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

Grupp 8: Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar
Grupp 8: Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

Grupp 8 innehåller några av våra vanligaste raser – bland annat retrievers och spaniels. Dessa raser användes ursprungligen för jakt, ofta som stötande hundar (jaga upp småvilt så jägarna kan skjuta dem) eller som apporterande hundar (hämtar skjutet vilt).

Kännetecken: Dessa raser brukar vara uppskattade familjehundar, de är ofta tillgivna och relativt lättlärda. Det är dock viktigt att inte glömma att de ursprungligheten är jakthundar, och därför har ett relativt stort behov av motion och aktivering.


Grupp 9 – Sällskapshundar

Grupp 9: Sällskapshundar
Grupp 9: Sällskapshundar

Grupp 9 består av sällskapshundar – raser som främst avlats fram för att vara sällskap till människan. Nästan alla raser i gruppen är relativt små.

Kännetecken: Många raser i denna grupp är vänliga och trevliga hundar, som passar bra som familjehundar. Det är dock viktigt att tänka på att även rena sällskapshundar behöver motion och aktivering varje dag.


Grupp 10 – Vinthundar

Olika rasgrupper. Grupp 10: Vinthundar
Grupp 10: Vinthundar

Grupp 10 är vinthundsgruppen. Vinthundarna användes ursprungligen för jakt då hunden själv sprang ikapp bytet och dödade det – detta är dock förbjudet i Sverige. Vissa raser används för hundkapplöpning, men de flesta är idag enbart sällskapshundar.

Kännetecken: De flesta vinthundar är utpräglade jägare, och dessutom väldigt självständiga. De kan därför upplevas som svåra att träna, speciellt när det gäller att gå lösa. De är dock ofta trevliga individer som upplevs som väldigt personliga och ibland beskrivs som kattlika.


Det var alla olika rasgrupper

Vi hoppas att du haft nytta av sammanställningen av olika rasgrupper ovan. Om du nu vet vilken ras eller rasgrupp som passar dig, kan det vara dags att fundera på om du ska köpa valp eller vuxen hund?